Nye regler for nettmarkedsføring av finansprodukter

Forbrukslån er en stor bransje, hvor det er store summer i omløp. Selv om lån er en tjeneste som hjelper folk økonomisk, kan lån også føre mennesker i en nedadgående spiral. På grunn av dette må lånetjenestene reguleres.

Lån er ikke negativt i seg selv

Det er selvsagt ikke slik at lån i seg selv er en dårlig tjeneste. Problemet er låntakere som låner ukritisk og over evne. Har du god oversikt over økonomien din og ikke bruker kredittkort mer enn det du kan tilbakebetale snarest, er ikke kredittlån et problem. Det er en god mulighet til å for eksempel gjøre kupp på salg, når brukskontoen er slunken fordi det nærmer seg lønningsdag.

Finanstilsynet holder forbrukslånbankene under oppsyn

Finanstilsynet er organet i Norge som holder finansbransjen under oppsyn. På hjemmesiden deres opplyser de om at de bidrar til at lånetjenestenes vilkår er innenfor rimelighetens grenser. Vilkårene skal også presenteres for forbrukerne på en forståelig måte. Finanstilsynet følger med på markedsføringen av finanstjenester. Hensikten er å hindre at forbrukerne villedes, og at kreditorene skal gi tydelig informasjon om kredittkostnadene.

Markedsføringsregler for finansprodukter

Som potensiell lånetaker er det lurt å være klar over hvilke krav som stilles. Ved markedsføring av kreditt, skal en rekke prisopplysninger opplyses om, uavhengig av markedsføringskanalen som brukes. Den effektive renten blir ansett som den viktigste opplysningen som skal fremgå i kredittmarkedsføring. Denne prosenten viser nemlig hvor mye lånet vil koste hvert år. Andre ting som alltid skal være synlig for forbrukeren er nedbetalingstid og lånebeløp, månedsbeløpet, totalbeløp og kostnad. Alle disse tingene skal altså stå tydelig i all markedsføring for kredittjenester, det holder ikke å kun vise månedsbeløp og henvise forbrukeren til en annen side for å lese mer.

Velg en seriøs aktør dersom du skal ta opp lån

Forbrukertilsynet er en annen aktør som passer på at markedsføringsreglene blir fulgt, og som passer på at forbrukslånsbransjen følger Finanstilsynets regler. I 2019 varslet Forbrukertilsynet hele forbrukslånsbransjen om tilsyn, da de hadde oppdaget brudd på reglene. Det skal sies at de største, mest kjente aktørene tar myndighetenes lover og regler svært alvorlig. Likevel er det veldig viktig å være oppmerksom som forbruker. Dersom du vurderer å ta opp et lån, vet du i hvert fall nå at alle prisopplysningene skal være lett å finne ved første øyekast. Ikke søk om lån dersom du ikke har alle opplysningene vi nevnte i forrige avsnitt.