Nye tider betyr nye behov

De siste ti årene har bransjestandarden for teknologisk utstyr og mange andre nisjer endret seg kraftig. Selv om det i god tid før pandemien var spådd at vi kom til å ha en helt annen arbeidshverdag i fremtiden fikk det et skikkelig spark fremover da alle plutselig skulle jobbe hjemmefra.

Mange bedrifter har vært tilbakeholdne på investering i teknologisk utvikling og utstyr, men da pandemien brøt ut var det plutselig ingen vei tilbake. Uansett hvilken bransje man jobber i, og uavhengig av om man er bonde eller handler listed options har man merket denne utviklingen.

Videomøter

De aller fleste kontorer og bedrifter har hatt helt ok utstyrte møterom der man kunne treffes fysisk og gjennomføre møter på den tradisjonelle måten. Utstyret for å holde videomøter har eksistert lenge, men det har vært lite tatt i bruk før alle plutselig måtte holde seg hjemme.

Kravet til utstyret eksploderte plutselig da man innså at det er svært ubehagelig å sitte i lange videomøter med dårlig lyd og bilde. Behovet for gode webkameraer og hodesett til hjemmebruk, og skikkelig møteromsutstyr ble plutselig mye større.

Mangel på mikrochip

Dessverre har også denne enorme etterspørselen etter teknologisk utstyr og mangelen på arbeidskraft ført til en global mangel på mikrochiper. Dette har de aller fleste bransjer bitt seg merke i, og de fleste opplever leveranseproblemer i en eller annen variant. Da etterspørselen etter spillkonsoller, møteroms- og hjemmekontorutstyr, og andre elektroniske varer eksploderte ble plutselig disse chipene en mangelvare. Dette har ført til at det verden over er store leveranseproblemer på alt fra mobiltelefoner og nettbrett, til biler og gravemaskiner.

Det aller meste av teknologisk utstyr i dag er avhengige av disse chipene, og det anslås at vi må leve med denne mangelen i noen år fremover før de klarer å møte etterspørselen. I starten av pandemien bremset bilprodusentene produksjonen, og da ble mikrochipene solgt til andre bransjer. Da produksjonen skulle økes igjen, var mangelen på mikrochipen et faktum.

Denne mangelen påvirker alle bedrifter i verden, både de som skal produsere varer, og de som tjener penger ved å selge til sluttbruker. Den sørkoreanske regjeringen har blant annet investert mye penger i å sørge for at nasjonen kan bli en ledende leverandør av disse helt nødvendige chipene. Både USA og EU har også stemt frem subsidiepakker til produsentene i håp om å kunne levere på det enorme behovet på kortest mulig tid.