Hvordan selge mer ved bruk av lyd?

Lyd påvirker oss på 4 måter:

1.  Fysiologisk – Hormoner, puls, hjernebølger
2.  Psykisk – Følelser, angst, glede.
3.  Kognitivt – Tenkning og å tilegne seg kunnskap
4.  Atferd – Dans, kjøre fort, rømme.