OljeNorge 40år dagens nettside på The FWA

I dag 2 juni kan Oljeindustriens Landsforening virkelig være fornøyde. Nettsiden deres «OljeNorge 40 år» er dagens nettside på The FWA ( Favourit Website Awards). Dette er en nettside hvor de som er opptatt av web,design og trender på internett henter inspirasjon, og kun de beste nettsiden vinner fram her. Mange av nettsidene som vinner er flashbaserte, med mye bruk av lyd og video og rett slett ekstremt tekniske. Adobe har selv uttalt at de