Et foredrag om lykke

Jeg kommer til å bli lykkelig bare…. Et inspirende foredrag fra Srikuma Rao, hvor han forteller at vi har trent hele livet på å være ulykkelig. Ps: Intro på ca 15 sek, og du må regulere lyden på Pc’en din. Ingen volumscrobbler i videoplayer.