Man kan også skyve mange vekk med for mye sjargong tekst