Du kan også rette deg mer mot kundene som betaler mest!