IXD blogger også om å lage effekte nettsider på www.kuttisme.no